<<
<<
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F01.%2005.03.%20DENTALNA%20MEDICINA
01. 05.03. DENTALNA MEDICINA
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F02.%2018.03.%20%20ZDRAVSTVENI%20STUDIJ
02. 18.03. ZDRAVSTVENI STUDIJ
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F03.%2007.04.%20MEDICINSKI%20FAKULTET
03. 07.04. MEDICINSKI FAKULTET
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F04.%2022.04.GRA%C4%90EVINSKI
04. 22.04.GRAĐEVINSKI
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F05.%2022.04.%20VELEU%C4%8CILI%C5%A0TE
05. 22.04. VELEUČILIŠTE
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F06.%2029.04.%20HOT%20FAX
06. 29.04. HOT FAX
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F07.%2029.04.%20VELEU%C4%8CILI%C5%A0TE
07. 29.04. VELEUČILIŠTE
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F08.%2030.04.%20HOT%20FAX
08. 30.04. HOT FAX
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F09.%2004.05.%20HOT%20FAX
09. 04.05. HOT FAX
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F10.%2005.05.%20PRAVNI%20FAKULTET
10. 05.05. PRAVNI FAKULTET
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F11.%2006.05.%20PRAVNI%20FAKULTET
11. 06.05. PRAVNI FAKULTET
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F12.%2012.05.%20FIZIKA
12. 12.05. FIZIKA
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F13.%2025.05.%20POMORSKI
13. 25.05. POMORSKI
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F14.27.05.%20BIOTEHNOLOGIJA
14.27.05. BIOTEHNOLOGIJA
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F15.%2003.06.%20INFORMATIKA
15. 03.06. INFORMATIKA
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F16.%2003.06.%20PRAVNI%20FAKULTET
16. 03.06. PRAVNI FAKULTET
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F17.%2006.06.%20EKONOMSKI
17. 06.06. EKONOMSKI
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F18.%2006.06.%20PRAVNI%20FAKULTET
18. 06.06. PRAVNI FAKULTET
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F19.%2010.06.%20U%C4%8CITELJSKI%20FAKULTET
19. 10.06. UČITELJSKI FAKULTET
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F20.%2010.06.%20MATEMATIKA
20. 10.06. MATEMATIKA
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F21.%2024.06.%20POLITEHNIKA
21. 24.06. POLITEHNIKA
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F22.%2001.07.%20TEHNI%C4%8CKI
22. 01.07. TEHNIČKI
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F23.%2001.07.%20VELEU%C4%8CILI%C5%A0TE
23. 01.07. VELEUČILIŠTE
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F24.%2008.07.%20TEHNI%C4%8CKI
24. 08.07. TEHNIČKI
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F25.%2008.07.%20VELEU%C4%8CILI%C5%A0TE
25. 08.07. VELEUČILIŠTE
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F26.%2008.07.%20PROMOCIJA%20FOLOZOFSKI
26. 08.07. PROMOCIJA FOLOZOFSKI
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F27.%2015.07.%20VELEU%C4%8CILI%C5%A0TE
27. 15.07. VELEUČILIŠTE
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F28.%2012.12.%20PAR
28. 12.12. PAR
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F29.%2016.12.%20EKONOMSKI
29. 16.12. EKONOMSKI

Brojeve fotografija koje želite naručiti možete poslati e-mailom ([email protected]) ili donijeti osobno u foto-studio.
Cijena jedne fotografije je 3.00 eura, ako naručite više od 20 fotografija tada je cijena 2.50 eura po fotografiji.
Fotografije se izrađuju u formatu 13x18 cm. Sve naručene fotografije dobivaju se i u digitalnom formatu.
Uslugu slanja fotografija naplaćuje se 5.50 eur (41,44 kn), a plaćanje je pouzećem.
Hvala