<<
<<
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F01.%2005.03.%20DENTALNA%20MEDICINA
01. 05.03. DENTALNA MEDICINA
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F02.%2018.03.%20%20ZDRAVSTVENI%20STUDIJ
02. 18.03. ZDRAVSTVENI STUDIJ
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F03.%2007.04.%20MEDICINSKI%20FAKULTET
03. 07.04. MEDICINSKI FAKULTET
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F04.%2022.04.GRA%C4%90EVINSKI
04. 22.04.GRAĐEVINSKI
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F05.%2022.04.%20VELEU%C4%8CILI%C5%A0TE
05. 22.04. VELEUČILIŠTE
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F06.%2029.04.%20HOT%20FAX
06. 29.04. HOT FAX
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F07.%2029.04.%20VELEU%C4%8CILI%C5%A0TE
07. 29.04. VELEUČILIŠTE
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F08.%2030.04.%20HOT%20FAX
08. 30.04. HOT FAX
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F09.%2004.05.%20HOT%20FAX
09. 04.05. HOT FAX
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F10.%2005.05.%20PRAVNI%20FAKULTET
10. 05.05. PRAVNI FAKULTET
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F11.%2006.05.%20PRAVNI%20FAKULTET
11. 06.05. PRAVNI FAKULTET
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F12.%2012.05.%20FIZIKA
12. 12.05. FIZIKA
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F13.%2025.05.%20POMORSKI
13. 25.05. POMORSKI
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F14.27.05.%20BIOTEHNOLOGIJA
14.27.05. BIOTEHNOLOGIJA
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F15.%2003.06.%20INFORMATIKA
15. 03.06. INFORMATIKA
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F16.%2003.06.%20PRAVNI%20FAKULTET
16. 03.06. PRAVNI FAKULTET
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F17.%2006.06.%20EKONOMSKI
17. 06.06. EKONOMSKI
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F18.%2006.06.%20PRAVNI%20FAKULTET
18. 06.06. PRAVNI FAKULTET
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F19.%2010.06.%20U%C4%8CITELJSKI%20FAKULTET
19. 10.06. UČITELJSKI FAKULTET
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F20.%2010.06.%20MATEMATIKA
20. 10.06. MATEMATIKA
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F21.%2024.06.%20POLITEHNIKA
21. 24.06. POLITEHNIKA
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F22.%2001.07.%20TEHNI%C4%8CKI
22. 01.07. TEHNIČKI
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F23.%2001.07.%20VELEU%C4%8CILI%C5%A0TE
23. 01.07. VELEUČILIŠTE
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F24.%2008.07.%20TEHNI%C4%8CKI
24. 08.07. TEHNIČKI
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F25.%2008.07.%20VELEU%C4%8CILI%C5%A0TE
25. 08.07. VELEUČILIŠTE
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F26.%2008.07.%20PROMOCIJA%20FOLOZOFSKI
26. 08.07. PROMOCIJA FOLOZOFSKI
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F27.%2015.07.%20VELEU%C4%8CILI%C5%A0TE
27. 15.07. VELEUČILIŠTE
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F28.%2012.12.%20PAR
28. 12.12. PAR
.%2F2022%2F00%20PROMOCIJE%2F29.%2016.12.%20EKONOMSKI
29. 16.12. EKONOMSKI

Brojeve fotografija koje želite naručiti možete poslati e-mailom ([email protected]) ili donijeti osobno u foto-studio.
Cijena jedne fotografije je 2.00 eur (15.07 kn), ako naručite više od 10 fotografija tada je cijena 1.80 eur (13.56 kn), ili više od 20 fotografije 1.60 eur (12.06 kn) po fotografiji.
Fotografije se izrađuju u formatu 13x18 cm.
Uslugu slanja fotografija poštom naplaćuje se 5.50 eur (41,44 kn), a plaćanje je pouzećem.
Hvala