<<
<<
0001.jpg
0001
0002.jpg
0002
0003.jpg
0003
0004.jpg
0004
0005.jpg
0005
0006.jpg
0006
0007.jpg
0007
0008.jpg
0008
0009.jpg
0009
0010.jpg
0010
0011.jpg
0011
0012.jpg
0012
0013.jpg
0013
0014.jpg
0014
0015.jpg
0015
0016.jpg
0016
0017.jpg
0017
0018.jpg
0018
0019.jpg
0019
0020.jpg
0020
0021.jpg
0021
0022.jpg
0022
0023.jpg
0023
0024.jpg
0024
0025.jpg
0025
0026.jpg
0026
0027.jpg
0027
0028.jpg
0028
0029.jpg
0029
0030.jpg
0030
0031.jpg
0031
0032.jpg
0032
0033.jpg
0033
0034.jpg
0034
0035.jpg
0035
0036.jpg
0036
0037.jpg
0037
0038.jpg
0038
0039.jpg
0039
0040.jpg
0040
0041.jpg
0041
0042.jpg
0042
0043.jpg
0043
0044.jpg
0044
0045.jpg
0045
0046.jpg
0046
0047.jpg
0047
0048.jpg
0048
0049.jpg
0049
0050.jpg
0050
0051.jpg
0051
0052.jpg
0052
0053.jpg
0053
0054.jpg
0054
0055.jpg
0055
0056.jpg
0056
0057.jpg
0057
0058.jpg
0058
0059.jpg
0059
0060.jpg
0060
0061.jpg
0061
0062.jpg
0062
0063.jpg
0063
0064.jpg
0064
0065.jpg
0065
0066.jpg
0066
0067.jpg
0067
0068.jpg
0068
0069.jpg
0069
0070.jpg
0070
0071.jpg
0071
0072.jpg
0072
0073.jpg
0073
0074.jpg
0074
0075.jpg
0075
0076.jpg
0076
0077.jpg
0077
0078.jpg
0078
0079.jpg
0079
0080.jpg
0080
0081.jpg
0081
0082.jpg
0082
0083.jpg
0083
0084.jpg
0084
0085.jpg
0085
0086.jpg
0086
0087.jpg
0087
0088.jpg
0088
0089.jpg
0089
0090.jpg
0090
0091.jpg
0091
0092.jpg
0092
0093.jpg
0093
0094.jpg
0094
0095.jpg
0095
0096.jpg
0096
0097.jpg
0097
0098.jpg
0098
0099.jpg
0099
0100.jpg
0100
0101.jpg
0101
0102.jpg
0102
0103.jpg
0103
0104.jpg
0104
0105.jpg
0105
0106.jpg
0106
0107.jpg
0107

Brojeve fotografija koje želite naručiti možete poslati e-mailom ([email protected]) ili donijeti osobno u foto-studio.
Cijena jedne fotografije je 3.00 eura, ako naručite više od 20 fotografija tada je cijena 2.50 eura po fotografiji.
Fotografije se izrađuju u formatu 13x18 cm. Sve naručene fotografije dobivaju se i u digitalnom formatu.
Uslugu slanja fotografija naplaćuje se 5.50 eur (41,44 kn), a plaćanje je pouzećem.
Hvala