<<
<<
001.jpg
001
002.jpg
002
003.jpg
003
004.jpg
004
005.jpg
005
006.jpg
006
007.jpg
007
008.jpg
008
009.jpg
009
010.jpg
010
011.jpg
011
012.jpg
012
013.jpg
013
014.jpg
014
015.jpg
015
016.jpg
016
017.jpg
017
018.jpg
018
019.jpg
019
020.jpg
020
021.jpg
021
022.jpg
022
023.jpg
023
024.jpg
024
025.jpg
025
026.jpg
026
027.jpg
027
028.jpg
028
029.jpg
029
030.jpg
030
031.jpg
031
032.jpg
032
033.jpg
033
034.jpg
034
035.jpg
035
036.jpg
036
037.jpg
037
038.jpg
038
039.jpg
039
040.jpg
040
041.jpg
041
042.jpg
042
043.jpg
043
044.jpg
044
045.jpg
045
046.jpg
046
047.jpg
047
048.jpg
048
049.jpg
049
050.jpg
050
051.jpg
051
052.jpg
052
053.jpg
053
054.jpg
054
055.jpg
055
056.jpg
056
057.jpg
057
058.jpg
058
059.jpg
059
060.jpg
060
061.jpg
061
062.jpg
062
063.jpg
063
064.jpg
064
065.jpg
065
066.jpg
066
067.jpg
067
068.jpg
068
069.jpg
069
070.jpg
070
071.jpg
071
072.jpg
072
073.jpg
073
074.jpg
074
075.jpg
075
076.jpg
076
077.jpg
077
078.jpg
078
079.jpg
079
080.jpg
080
081.jpg
081
082.jpg
082
083.jpg
083
084.jpg
084
085.jpg
085
086.jpg
086
087.jpg
087
088.jpg
088
089.jpg
089
090.jpg
090
091.jpg
091
092.jpg
092
093.jpg
093
094.jpg
094
095.jpg
095
096.jpg
096
097.jpg
097
098.jpg
098
099.jpg
099
100.jpg
100
101.jpg
101
102.jpg
102
103.jpg
103
104.jpg
104
105.jpg
105
106.jpg
106
107.jpg
107

Brojeve fotografija koje želite naručiti možete poslati e-mailom ([email protected]) ili donijeti osobno u foto-studio.
Cijena jedne fotografije je 3.00 eura, ako naručite više od 20 fotografija tada je cijena 2.50 eura po fotografiji.
Fotografije se izrađuju u formatu 13x18 cm. Sve naručene fotografije dobivaju se i u digitalnom formatu.
Uslugu slanja fotografija naplaćuje se 5.50 eur (41,44 kn), a plaćanje je pouzećem.
Hvala